Back

Regulatory Specialist in Non-Medicinal Products

US Pharmacia е компания, която повече от 25 години налага тенденциите на пазара на лекарства без рецепта. Създадена в САЩ през 1992, с основен пазар в Полша. Днес US Pharmacia е водеща ОТС компания в Полша – No. 1 на полския ОТС пазар и No. 5 на европейския. Компанията разширява присъствието си в други страни от Централна и Източна Европа като Украйна, България, Литва и Сърбия. Разполага със собствени модерни производствени мощности във Вроцлав, отговарящи на най-високите стандарти за качество.

US Pharmacia активно присъства на пазара в България от 2008 г. Продуктите на компанията попадат в най-големите категории на лекарствата без рецепта и с най-голямо социално значение.